Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Slimminge VCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Slimminge IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/8 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Slimminge VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/90 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Slimminge IVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Mandelmanns Trädgårdar IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/90 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Mandelmanns Trädgårdar ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Mandelmanns Trädgårdar IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Mandelmanns Trädgårdar IVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Fotograferat med Canon 5D II, 45mm TS-E, 24mm TS-E II och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Slimminge ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 5.6
ISO: 100
Title: Slimminge IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 4.5
ISO: 100
Title: Midsommarblomster ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/750 sec
Aperture: 4
ISO: 100
Title: Midsommarblomster IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Midsommarblomster IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Midsommarblomster IVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/1000.0 sec
Aperture: 4
ISO: 100
Title: Midsommarblomster VCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Midsommarblomster VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat en bit bort från Slimminge, men lyckas inte reda ut något ortsnamn, så då fick det bli Slimminge =) Fotat med Canon 5D II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XIXCategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/90 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XXICategory: , CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/20 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XXCategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 24mm TS-E, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem IVCategory: Architecture, City, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Gudhjem VCategory: Animals, Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 100mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem VICategory: Architecture, City, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 100mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem VIICategory: Architecture, City, NatureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XVICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/500 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XVIICategory: Animals, Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 3.5
ISO: 100
Title: Bornholm XVIIICategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/1000.0 sec
Aperture: 5.6
ISO: 200
Title: Bornholm XIXCategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Title: Rolleiflex – C – FujiVelvia100 – Ale Stenar IVCategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4
Title: Rolleiflex – C – FujiVelvia100 – Ale Stenar VCategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4
Title: Rolleiflex – C – FujiVelvia100 – Ale Stenar VICategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4

Fotat med Rolleiflex Model 4 och Fuji Velvia 100.

Title: Mamiya RZ67 – BW – IlfordDelta100 – NHORM 2014 ICategory: Black and White, PeopleCamera: Mamiya RZ67
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 50mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: NHORM 2014 VIICategory: , PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 5.6
ISO: 400
Title: NHORM 2014 VCategory: , PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra400 – NHORM 2014 IIICategory: , PeopleCamera: Mamiya RZ67
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: NHORM 2014 VICategory: , PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra400 – NHORM 2014 IVCategory: , PeopleCamera: Mamiya RZ67
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 34mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: NHORM 2014 VIIICategory: Black and White, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Title: Mamiya RZ67 – BW – IlfordDelta100 – NHORM 2014 IICategory: Black and White, PeopleCamera: Mamiya RZ67

För några helger sedan fotograferade jag lookbook för NHORM , blandade analogt och digitalt. Här är några av mina favoriter, även om vi tog betydligt fler bilder och outfits.

Nu har jag äntligen startat upp en egen sida på Facebook för mitt fotograferande. Där kommer nog hamna en del annat innehåll än här på bloggen, även om det till viss del kommer vara samma. Men gilla sidan så kan du hänga med! Inget kommer förändras med bloggen i nuläget, även om jag har planer på att bygga om en del och kanske separera innehåll mer efter vart det passar.

 

Följ mig på Facebook – Fotograf Gustaf Emanuelsson