Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Möllevången IIICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Möllevången ICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri IVCategory: Architecture, City, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 125
Title: Möllevången IICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XIVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: Söderåsen Höst XIIICategory: , Macro, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 2.8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 3 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Söderåsen Höst XVICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 2.8
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst XVIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 2.8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/1.4 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst XCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst VIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst VIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 160mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri ICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri IICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri IIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IXCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway XCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IIICategory: ArchitectureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VCategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IVCategory: ArchitectureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VICategory: PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VIICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VIIICategory: PeopleCamera: Polaroid 190

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst VCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 5.6
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark XICategory: , Macro, NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VIICategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VIIICategory: PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IVCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 170mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XIXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 400mm
Shutter Speed: 1/20 sec
Aperture: 5.6
ISO: 2000
Title: Norra Dalarna XVIICategory: Animals, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 135mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Norra Dalarna XVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 4
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark XICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark VIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark VIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1.5 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Untitled_Panorama1Category: Camera:
Title: Screen Shot 2014-09-29 at 13.18.27Category: Camera:
Title: Screen Shot 2014-09-29 at 13.18.54Category: Camera:
Title: Screen Shot 2014-09-29 at 13.19.27Category: Camera:

Lite nördig fotoskola för dig som är intresserad: Många använder tilt-shift optik för att skapa miniatyrstäder eller mycket oskärpa. Men tekniken kommer från storformatskamerorna som använde det huvudsakligen för komposition och utökad skärpa genom kontroll av skärpeplanet.

Med modern digitalkamera så kan man förutom att öka skärpan genom att förändra skärpeplanet även sätta ihop flera exponeringar utan att behöva förvränga bilderna. I detta exempel har jag använt mig av de båda, tre bilder för ökad upplösning och tilt med sluttande plan för att få skärpa genom hela bilden. Utan tilt-shift hade detta varit omöjligt att få till lika bra. Hög bländare gör bilden mindre skarp genomgående. Så de tre ursnitten är i 100% från originalbilden, och bilden är skarp rakt igenom utan hög bländare. Fotat med Canon 5D Mark II, 45mm TS-E och polariseringsfilter. f/8.0, 1,5 sec.