Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Norway XXVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Norway XXIVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway XXIICategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/6 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XXIIICategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 5.6
ISO: 100
Title: Norway XXCategory: , City, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway XIXCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway XXICategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/6 sec
Aperture: 22
ISO: 100
Title: Norway XVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Möllevången IIICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Möllevången ICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri IVCategory: Architecture, City, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 125
Title: Möllevången IICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri ICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri IICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Sorgenfri IIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IXCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway XCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IIICategory: ArchitectureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VCategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IVCategory: ArchitectureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VICategory: PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VIICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VIIICategory: PeopleCamera: Polaroid 190

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XXVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 6.7
ISO: 100
Title: Bornholm XXVIICategory: , City, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Bornholm XXVICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 9.5
ISO: 100
Title: Bornholm XXVCategory: Animals, Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Turning Torso ICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Turning Torso IIICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Station Triangeln IICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Station Triangeln IIICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Station Triangeln IVCategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Royal SödertullCategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Västra Hamnen ICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Hasselblad 500C – C – FujiProvia100 – Malmö Aug 2014Category: Architecture, CityCamera: Hasselblad 500C
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – KongresscenterCategory: Architecture, CityCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Centralstationen ICategory: Architecture, CityCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Centralstationen IICategory: Architecture, CityCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Västra Hamnen IICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Turning Torso IVCategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPorta160 – Turning Torso IICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67

Fyra bilder från området kring Triangeln i Malmö, Aug 2014. Fotat med Mamiya RZ67, 50mm, 75mm Shift Kodak Portra 160 och Fuji Provia 100F.

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra400 – Kockums IVCategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra400 – Kockums VCategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – IlfordDelta100 – Kockums VICategory: Architecture, Black and White, City, NightCamera: Mamiya RZ67

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra400 – Kockums ICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra400 – Kockums IIICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra400 – Kockums IICategory: Architecture, City, NightCamera: Mamiya RZ67

Title: Mamiya RZ67 – BW – IlfordDelta100 – The New City ICategory: Architecture, Black and White, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – IlfordDelta100 – The New City IIICategory: Architecture, Black and White, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – IlfordDelta100 – The New City IICategory: Architecture, Black and White, City, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – IlfordDelta100 – The New City IVCategory: Architecture, Black and White, City, NightCamera: Mamiya RZ67

Nattbilder från de nyare delarna av Malmö, fotat under två tillfällen i september med Mamiya RZ67 och Ilford Delta 100.