Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XIXCategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/90 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XXICategory: , CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/20 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XXCategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 24mm TS-E, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem IVCategory: Architecture, City, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Gudhjem VCategory: Animals, Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 100mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem VICategory: Architecture, City, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 100mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem VIICategory: Architecture, City, NatureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 5.6
ISO: 1600
Title: Østerlars kyrka ICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 4
ISO: 2000
Title: Østerlars kyrka IIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 4
ISO: 2000
Title: Østerlars kyrka IICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Østerlars kyrka IVCategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II och 17mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Bornholm XIVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 5.6
ISO: 200
Title: Bornholm XIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 90mm TS-E och 24mm TS-E II.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Bornholm VIIICategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Bornholm IXCategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 16
ISO: 100
Title: Bornholm VIICategory: Camera:

Fotat med Canon 5D Mark II, 17mm TS-E, 24mm TS-E II och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm IVCategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm VCategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm VICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm VIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II och varierade linser.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem ICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 5.6
ISO: 400
Title: Gudhjem IICategory: Animals, Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Gudhjem IIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat i Gudhjem med Canon 5D Mark II och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Hammerens Fyr ICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Hammerens Fyr IIICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Hammerens Fyr IICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 24mm TS-E II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Bornholm ICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/500 sec
Aperture: 4.5
ISO: 400
Title: Bornholm IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm IIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II

Varit på Bornholm i fyra dagar på kort semester med mycket foto. Bara digitalt denna gången, men med en del nya spännande tilt-shift linser. Kommer massa bilder framöver.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/350 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Glimmingehus ICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Glimmingehus IICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 100mm
Shutter Speed: 1/350 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Glimmingehus IIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Glimmingehus IVCategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/180 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Glimmingehus VCategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II