Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/4 sec
Aperture: 2.8
ISO: 50
Title: Söderåsen Höst XIXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XXICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/350 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norway XXIIICategory: Black and White, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XXCategory: Black and White, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XXICategory: Black and White, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/6 sec
Aperture: 8
ISO: 50
Title: Norra Dalarna XXIICategory: Black and White, NatureCamera: Canon 5D Mark II

Svartvitt från sommaren, första bilden är från Hardangervidda och de andra tre från Norra Dalarna.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XIVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: Söderåsen Höst XIIICategory: , Macro, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 2.8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 3 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Söderåsen Höst XVICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 2.8
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst XVIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 2.8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst XIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/1.4 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst XCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst VIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst VIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 160mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IXCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway XCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IIICategory: ArchitectureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VCategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IVCategory: ArchitectureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VICategory: PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VIICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden VIIICategory: PeopleCamera: Polaroid 190

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Söderåsen Höst ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Höst VCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 5.6
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark XICategory: , Macro, NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 170mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XIXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 400mm
Shutter Speed: 1/20 sec
Aperture: 5.6
ISO: 2000
Title: Norra Dalarna XVIICategory: Animals, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 135mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Norra Dalarna XVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 4
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark XICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark VIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark VIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1.5 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark XCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1.5 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark XIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Söderåsen Nationalpark VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Nu börjar hösten närma sig, de första träden har börjat få sina färger, men än är det i alla fall två veckor tills hela skogen har de rätta färgerna.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 15 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Halen Blekinge VICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 320mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge VIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 800
Title: Halen i Blekinge XCategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 6.7
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge VIIICategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge IXCategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II