Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 170mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XIXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 400mm
Shutter Speed: 1/20 sec
Aperture: 5.6
ISO: 2000
Title: Norra Dalarna XVIICategory: Animals, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 135mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Norra Dalarna XVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 4
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark XICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 2 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark VIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark VIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1.5 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark XCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1.5 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark XIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Söderåsen Nationalpark VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Nu börjar hösten närma sig, de första träden har börjat få sina färger, men än är det i alla fall två veckor tills hela skogen har de rätta färgerna.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 15 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Halen Blekinge VICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 320mm
Shutter Speed: 1 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge VIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 800
Title: Halen i Blekinge XCategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 6.7
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge VIIICategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge IXCategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 320mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 5.6
ISO: 2500
Title: Norra Dalarna XVICategory: Animals, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/8 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 285mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Norra Dalarna XIVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norra Dalarna XVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 5.6
ISO: 2500
Title: Halen i Blekinge ICategory: , Nature, Night, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge IVCategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 100mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Halen i Blekinge IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Halen i Blekinge VCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Halen i Blekinge IIICategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 100mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark IICategory: , Macro, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Söderåsen Nationalpark ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/6 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 5.6
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark IVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/6 sec
Aperture: 8
ISO: 400
Title: Söderåsen Nationalpark VCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

  Besökte de oledade delarna av ravinen vid Skärån på Söderåsen, fick klättra mig försiktigt ned och hittade några fantastiska platser. Sedan började det spöregna och jag fick gömma mig under några träd, men det höll i kraftigt länge så var tvungen att klättra upp ur ravinen och ta mig några kilometer genom skogen mot bilen, vart helt genomsur in på kroppen. Men nu har jag nya platser att besöka inför hösten!

Title: Hasselblad 500C – C – FujiProvia100 – Spring Söderåsen ICategory: , NatureCamera: Hasselblad 500C
Title: Hasselblad 500C – C – FujiProvia100 – Spring Söderåsen IICategory: AnimalsCamera: Hasselblad 500C
Title: Hasselblad 500C – C – FujiProvia100 – Spring Söderåsen IIICategory: , NatureCamera: Hasselblad 500C
Title: Hasselblad 500C – C – FujiProvia100 – Spring Söderåsen IVCategory: , NatureCamera: Hasselblad 500C

När jag fotograferar analogt så är det alltid spännande när filmen legat lite väl länge, jag glömmer helt vad jag tagit för bilder. Som dessa från Söderåsen i våras. Känns underbart att det snart är höst, och då ska jag ligga i hårt.

Fotat med Hasselblad 500C och Fuji Provia 100.

Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TX – Ärteråsen 2014 ICategory: Animals, Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – ID100 – Ärteråsen 2014 IIICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – ID100 – Ärteråsen 2014 IICategory: Black and White, PeopleCamera: Mamiya RZ67

Tre bilder från Ärteråsen i år, fotat med Mamiya RZ67, Ilford Delta 100 samt Tri-X.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Noway VCategory: Black and White, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/500 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norway XVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/15 sec
Aperture: 16
ISO: 50
Title: Norway IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway VICategory: Architecture, City, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway VIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway IVCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway VIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 160
Title: Norway XICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Norway XIIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XIVCategory: Animals, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XVICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/90 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norway XVIICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 300mm
Shutter Speed: 1/8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XCategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IICategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway ICategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IIICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70

Eftersom jag varit dålig på att uppdatera bloggen under sommaren så kommer här en samlingspost med tidigare publicerade bilder från mina sidor på Facebook och Flickr.

 

Har fotograferat mycket digitalt under sommaren då mina Hasselbladare behöver reparation och det tar sin tid. De andra mellanformatskameror jag har är lite väl osmidiga när man är ute och vandrar och reser. 

 

Har varit i Norge under totalt tre veckor i två omgångar, kom hem från Lofoten igår. Fantastiskt vackert! Sugen på ett längre återbesök i Nordnorge nästa sommar. Kommer för övrigt massa mer bilder framöver, detta är bara det jag publicerat sedan innan. 

 

Har också varit en vecka i Dalarna, så nästa post blir ytterligare en samlingspost med bilder därifrån.

 

Följ mig gärna på Facebook!