Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XVICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/500 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XVIICategory: Animals, Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 3.5
ISO: 100
Title: Bornholm XVIIICategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/1000.0 sec
Aperture: 5.6
ISO: 200
Title: Bornholm XIXCategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Bornholm VIIICategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Bornholm IXCategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 16
ISO: 100
Title: Bornholm VIICategory: Camera:

Fotat med Canon 5D Mark II, 17mm TS-E, 24mm TS-E II och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Hammerens Fyr ICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Hammerens Fyr IIICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Hammerens Fyr IICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II

Fotat med Canon 5D Mark II, 24mm TS-E II, 45mm TS-E och 90mm TS-E.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Bornholm ICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/500 sec
Aperture: 4.5
ISO: 400
Title: Bornholm IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/3.3 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm IIICategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II

Varit på Bornholm i fyra dagar på kort semester med mycket foto. Bara digitalt denna gången, men med en del nya spännande tilt-shift linser. Kommer massa bilder framöver.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 4.5
ISO: 100
Title: Haväng VIICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 8
ISO: 800
Title: Haväng IVCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/1.4 sec
Aperture: 5.6
ISO: 400
Title: Haväng VCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Haväng VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Fotat i helgen vid Haväng, Österlen med Canon 5D Mark II.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/15 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Haväng ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 6.7
ISO: 800
Title: Haväng IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 9.5
ISO: 100
Title: Haväng IIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II

Fotat igår vid Haväng, Österlen med Canon 5D Mark II.

Title: Mamiya RZ67 – BW – RolleiOrtho25 – Kullaberg XVCategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – RolleiOrtho25 – Kullaberg XIIICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – RolleiOrtho25 – Kullaberg XIVCategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67 och Rollei Ortho 25.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Ekhagarna VIIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Ekhagarna VIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – WillowCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67, Fuji Provia 100F och Fuji Velvia 50.

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand VIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – HörteCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand VIIICategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67

Fotat i Februari med Mamiya RZ67 och Kodak Portra 160.

Title: Rolleiflex – C – FujiVelvia100 – Ale Stenar IICategory: Nature, PeopleCamera: Rolleiflex Model 4
Title: Rolleiflex – C – FujiVelvia100 – Ale Stenar ICategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4
Title: Rolleiflex – C – FujiVelvia100 – Ale Stenar IIICategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4

Fotat med Rolleiflex Model 4 och Fuji Velvia 50.