Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 5.6
ISO: 100
Title: Norway XXCategory: , City, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway XIXCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway XXICategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/6 sec
Aperture: 22
ISO: 100
Title: Norway XVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 15 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Nordnorge XIVCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/90 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Nordnorge XVICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Nordnorge XVCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/6 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Nordnorge XVIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 4 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Nordnorge XVIIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VIICategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VIIICategory: PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 6 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway VICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Sweden IICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IVCategory: NatureCamera: Polaroid SX-70

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XXVIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 6.7
ISO: 100
Title: Bornholm XXVIICategory: , City, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Bornholm XXVICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 9.5
ISO: 100
Title: Bornholm XXVCategory: Animals, Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/1.4 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Nordnorge IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Nordnorge XCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Nordnorge XICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 8
ISO: 640
Title: Nordnorge VCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 11
ISO: 400
Title: Nordnorge VIIICategory: , Nature, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/15 sec
Aperture: 5.6
ISO: 100
Title: Nordnorge VIICategory: , Macro, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/125 sec
Aperture: 8
ISO: 200
Title: Nordnorge VICategory: , Macro, NatureCamera: Canon 5D Mark II

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Haväng XCategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 5.6
ISO: 250
Title: Haväng IXCategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Haväng VIIICategory: Architecture, Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II

Några till bilder från mitt nattliga besök vid Haväng i våras. 

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 43mm
Shutter Speed: 1/350 sec
Aperture: 6.7
ISO: 100
Title: Bornholm XXIICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/750 sec
Aperture: 5.6
ISO: 100
Title: Bornholm XXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Bornholm XXICategory: Architecture, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 6.7
ISO: 200
Title: Bornholm XXIVCategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 70mm
Shutter Speed: 1/500 sec
Aperture: 5.6
ISO: 100
Title: Bornholm XXIIICategory: , CityCamera: Canon 5D Mark II

Fem bilder från våren på Bornholm, längtar nästan tillbaka lite!

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 8
ISO: 800
Title: Nordnorge IIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 2.8
ISO: 3200
Title: Nordnorge IICategory: , Nature, Night, PeopleCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Nordnorge IVCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/30 sec
Aperture: 4
ISO: 6400
Title: Nordnorge ICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II

Varit och vandrat i Lofoten under tio dagar. Här kommer de första fyra bilderna.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Noway VCategory: Black and White, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/500 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norway XVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/15 sec
Aperture: 16
ISO: 50
Title: Norway IXCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/4 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway IICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway VICategory: Architecture, City, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/60 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway VIIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 50
Title: Norway IVCategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway VIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 30 sec
Aperture: 11
ISO: 160
Title: Norway XICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 17mm
Shutter Speed: 10 sec
Aperture: 11
ISO: 200
Title: Norway XIIICategory: , Nature, NightCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/250 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XIVCategory: Animals, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 20 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XVICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/90 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Norway XVIICategory: Architecture, CityCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 300mm
Shutter Speed: 1/8 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Norway XCategory: ArchitectureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IICategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway ICategory: NatureCamera: Polaroid SX-70
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 90mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Polaroid Norway IIICategory: Nature, PeopleCamera: Polaroid SX-70

Eftersom jag varit dålig på att uppdatera bloggen under sommaren så kommer här en samlingspost med tidigare publicerade bilder från mina sidor på Facebook och Flickr.

 

Har fotograferat mycket digitalt under sommaren då mina Hasselbladare behöver reparation och det tar sin tid. De andra mellanformatskameror jag har är lite väl osmidiga när man är ute och vandrar och reser. 

 

Har varit i Norge under totalt tre veckor i två omgångar, kom hem från Lofoten igår. Fantastiskt vackert! Sugen på ett längre återbesök i Nordnorge nästa sommar. Kommer för övrigt massa mer bilder framöver, detta är bara det jag publicerat sedan innan. 

 

Har också varit en vecka i Dalarna, så nästa post blir ytterligare en samlingspost med bilder därifrån.

 

Följ mig gärna på Facebook!