Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg XCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg XICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – RolleiOrtho25 – Kullaberg XIICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67

Från förra helgen vid Kullaberg nära Mölle. Fotat med Mamiya RZ67, Fuji Provia 100F och Rollei Ortho 25.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg VIICategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg VIIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg IXCategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67

Från förra helgen vid Kullaberg nära Mölle. Fotat med Mamiya RZ67 och Fuji Provia 100F.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg VCategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg IV (Stitch)Category: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg VICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Från förra helgen vid Kullaberg nära Mölle. Fotat med Mamiya RZ67 och Fuji Provia 100F.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg I (Stitch)Category: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg IICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Kullaberg IIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Från förra helgen vid Kullaberg nära Mölle. Fotat med Mamiya RZ67 och Fuji Provia 100F.

 

Fotade också en rulle Rollei Orthro 25 med rödfilter, men det vart inga bilder alls. Tydligen så var det ingen lämplig kombination då röd filter klipper allt ljus kortare än 540nm. Och Rollei Orthro endast registrerar ljus kortare än 610nm. Reslutatet blev helt enkelt ingenting kvar, så tomma bilder.

Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TX – Rockarp IICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TX – Rockarp ICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TX – Rockarp IIICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67 Kodak Tri-X 400 och rödfilter.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Järavallen XXIVCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Järavallen XXIICategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Järavallen XXIIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67 och Fuji Provia 100F.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Vombsjön XVCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Vombsjön XIVCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Vombsjön XIIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67, Fuji Velvia 50 och Fuji Provia 100F.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Knislinge ICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Knislinge IICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Vinter VångaCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Jorbruket tinas upp från vintern i Skåne. Fotat vid Knislinge och Vånga i slutet Januari tror jag. Mamiya RZ67 och Fuji Velvia 50.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Vombsjön XCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Vombsjön XIICategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiProvia100F – Vombsjön XICategory: , Nature, PeopleCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67 och Fuji Provia 100F.

Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TMAX – Söderåsen ICategory: Black and White, Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TMAX – Söderåsen IICategory: Black and White, Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TMAX – Söderåsen IIICategory: Black and White, Nature, Night, PeopleCamera: Mamiya RZ67

Fotat vid ett kort grillstopp vid Söderåsen för ca 2 veckor sedan med Mamiya RZ67 och Kodak 400 Tmax.