Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand IVCategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand VICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand VCategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67

Fotat i Februari med Mamiya RZ67 och Kodak Portra 160.

Title: Rolleiflex – C – KodakPortra160 – Häckeberga XCategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4
Title: Rolleiflex – C – KodakPortra160 – Häckeberga XICategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4
Title: Rolleiflex – C – KodakPortra160 – Häckeberga XIICategory: NatureCamera: Rolleiflex Model 4

Fotat i Mars med Rolleiflex Automat Model 4 och Kodak Portra 160.

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga IX (Stitch)Category: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga VIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga VIIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat i Mars med Mamiya RZ67 och Kodak Portra 160.

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga VCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga VICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga IVCategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat i Mars med Mamiya RZ67 och Kodak Portra 160.

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand ICategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand IIICategory: , Nature, NightCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Beddingestrand IICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat i Februari med Mamiya RZ67 och Kodak Portra 160.

Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga ICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga IICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – KodakPortra160 – Häckeberga IIICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat i Mars med Mamiya RZ67 och Kodak Portra 160.

Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Wanås I (Stitch)Category: , NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Wanås IIICategory: Architecture, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – C – FujiVelvia50 – Wanås IICategory: , NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67 och Fuji Velvia 50, första bilden är sammansatt av två 6x7.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/10 sec
Aperture: 4
ISO: 100
Title: Häckeberga VCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 24mm
Shutter Speed: 1/15 sec
Aperture: 11
ISO: 100
Title: Häckeberga IVCategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/45 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Häckeberga VICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Från gårdagen i Häckeberga. Fotat med Canon 5D MII och TS-E 45mm, 24mm.

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/1.4 sec
Aperture: 22
ISO: 100
Title: Häckeberga ICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/2 sec
Aperture: 22
ISO: 100
Title: Häckeberga IICategory: Black and White, NatureCamera: Canon 5D Mark II
Camera: Canon EOS 5D Mark II
Focal Length: 45mm
Shutter Speed: 1/4 sec
Aperture: 8
ISO: 100
Title: Häckeberga IIICategory: , NatureCamera: Canon 5D Mark II

Från gårdagen i Häckeberga. Fotat med Canon 5D MII och TS-E 45mm.

Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TX – Rockarp IICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TX – Rockarp ICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67
Title: Mamiya RZ67 – BW – 400TX – Rockarp IIICategory: Black and White, NatureCamera: Mamiya RZ67

Fotat med Mamiya RZ67 Kodak Tri-X 400 och rödfilter.